Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Discussie vs. feit
24 augustus 2016

Discussie vs. feit Woensdag 24 augustus 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Feit: Discussie: Al langer verwonder ik mij over de gretigheid waarmee CAGW-protagonisten, in elk geval nijvere scribenten als reageerders op CG, zich storten op allerlei koppelingen die zouden moeten aantonen dat er vreselijke rampen op ons af komen a.g.v. menselijke CO2-emissies. Het lijkt erop dat deze lieden hunkeren naar de rampen die hun standpunt kunnen onderschrijven. Misschien ook is hun geloof zo sterk [...]

Lees verder
Update KNMI-scenario’s
22 augustus 2016

Update KNMI-scenario’s 22 augustus 2016 De afgelopen maanden heeft Marcel Crok, naast het ammoniakonderzoek dat hij samen met Jaap Hanekamp doet, gewerkt aan het rapport over de KNMI-scenario’s dat hij maakt in opdracht van de Groene Rekenkamer. 24 donateurs hebben dit onderzoek dankzij hun ruime giften mogelijk gemaakt en brachten binnen 10 dagen het benodigde bedrag bij elkaar. Mede door drukke werkzaamheden van Marcel heeft het onderzoek langer geduurd dan de bedoeling was. Een deel [...]

Lees verder
Die Rote Kapelle en het Groene Orkest
20 augustus 2016

Die Rote Kapelle en het Groene Orkest Zaterdag 20 augustus 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler De tegenstelling –of zo men prefereert de overeenkomst- trof mij. Dit behoeft enige uitleg. Het Rode Orkest van toen (1933) beoogde de val van een bewind, in dit geval het inhumane naziregiem. Het Groene Orkest (Greenpeace 1986) beoogt vanuit zijn anti humane ideologie de teloorgang van het Vrije Westen door het afsnijden van zijn levensbloed: betaalbare energie. Men kan [...]

Lees verder
Kolen exit – nul klimaat resultaat – maar wel een prijs. De hoofdprijs!
15 augustus 2016

Kolen exit – nul klimaat resultaat – maar wel een prijs. De hoofdprijs! Maandag 15 augustus 2016 Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen Al enige tijd dringen partijen van het groene pluimage aan op het sluiten van alle kolencentrales. Een vijftal oude zijn of worden binnenkort gesloten, er is nog discussie over een tweetal uit de jaren negentig en een drietal nagelnieuwe kolencentrales. Die laatste drie behoren tot de schoonste ter wereld en kunnen in [...]

Lees verder
ARD onthult machinaties Duitse windenergielobby
13 augustus 2016

ARD onthult machinaties Duitse windenergielobby Zaterdag 13 augustus 2016 Een gastbijdrage van Hans Labohm Wat is de ARD? Op de website kunnen we het volgende lezen: ARD – das ist Abkürzung für: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Arbeitsgemeinschaft haben sich neun selbständige, staatsunabhängige Landesrundfunkanstalten zusamengeschlossen, um vielfältige Programme in Fernsehen und Hörfunk sowie im Internet anzubieten. … Kortom, ARD behoort tot de belangrijke mainstream media in Duitsland. De video begint met [...]

Lees verder
Valse criteria voor een falend paradigma
7 augustus 2016

Valse criteria voor een falend paradigma Zondag 7 augustus 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler In dit artikel trof mij de stelligheid dat de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) algemeen geaccepteerde wetenschap zou zijn. Met andere woorden: het consensusargument. Dit argument gaat op 2 punten mank. Het eerste is het negeren van alternatieve hypothesen die noodzakelijk zijn voor eventuele falsificatie. (met dank aan reageerder Jeroen “Mozart”) Wie uitsluitend de mens [...]

Lees verder
Groene welvaart
2 augustus 2016

Groene welvaart Dinsdag 2 augustus 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Terug naar de tijd van de VOC-zeilvaart. Daar lijken de plannen op van diverse organisaties die het goed voor hebben met deze wereld behalve met de mensheid zelf. Hadden we eind 2015 de visie van Urgenda Onlangs deed Natuur&Milieu van zich spreken door een rapport opgesteld door Ecofys, het restant van het failliete Econcern Bij Urgenda speelde biomassa een prominente rol i.t.t. N&M. Kennelijk [...]

Lees verder
Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk
26 juli 2016

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk Dinsdag 26 juli 2016 Een gastbijdrage van Pieter Lukkes (em. hoogleraar geografie). Dit artikel dat ook in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 verscheen, maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en daarmee iets aan het rollen gebracht [...]

Lees verder
De groene Preatoriaanse Garde
22 juli 2016

De groene Preatoriaanse Garde Vrijdag 22 juli 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler De Praetoriaanse Garde was een speciale militaire eenheid gevormd door Romeinse militaire elite die de keizerlijke lijfwacht vormde. Zie hier . De Praetoriaanse garde heeft meerdere malen haar macht misbruikt door de senaat onder bedreiging een door haar gekozen persoon tot keizer te laten uitroepen. Zij kon door omkoping ook worden misbruikt om tegenstanders en rivalen uit te schakelen waarbij de keizer [...]

Lees verder
Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten
21 juli 2016

Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten Donderdag 21 juli 2016 Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen Op 24 juni j.l. publiceerde het Financieel Dagblad een opinie van de Liberale denktank ‘Liberaal Groen’ onder de titel ‘Met kolencentrales wordt geld driemaal uitgegeven‘. (zie hier). Daarin wordt gepleit voor versnelde sluiting van alle kolencentrales. Mijn liberale lotgenoten maken daarbij een aantal cruciale denkfouten, foutieve weergaven van de werkelijkheid en gebruik van twijfelachtige vooronderstellingen. Blijkbaar geobsedeerd door het [...]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo