Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Kerkelijke structuren
15 oktober 2017

Kerkelijke structuren Zondag 15 oktober 2017 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Roma cave, vigila, portas fermato! Rome pas op, wees waakzaam, versterk de poorten! Dit was de alarmkreet in Rome toen de Nederlandse paus, naast Erasmus Europa’s meest vooraanstaande wetenschapper en theoloog, Adrianus de 6e op 28 augustus 1522 voet aan wal zette in Ostia nabij Rome om zijn ambt als paus daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Adrianus werd zeer gevreesd, omdat hij grote schade [...]

Lees verder
De Gelderse Energietransitie
30 september 2017

De Gelderse Energietransitie Zaterdag 30 september 2017 In het FD van woensdag 27 september 2017 verscheen een opinie-artikel van Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Energietransitie Provincie Gelderland. Energietransitie is een verraderlijke term omdat impliciet de suggestie wordt gewekt dat het voor onze welvaart en toekomst van onze (klein)kinderen van vitaal belang is, laat staan het voortbestaan van de aarde. Onze energie halen we uit energievoorraden als kolen, gas, olie en uranium. Niet meer uit hout [...]

Lees verder
Lokaal energiebedrijf deA geeft windmolenplan Beekbergsebroek op
30 september 2017

Lokaal energiebedrijf deA geeft windmolenplan Beekbergsebroek op Zaterdag 30 september 2017 Het lokale energiebedrijf deA in Apeldoorn heeft de plannen voor de bouw van 3 windmolens op de Beekbergsebroek opgegeven nadat de Gemeenteraad van Apeldoorn had besloten dat er geen windmolens op de Beekbergsebroek worden gebouwd. Diverse partijen hebben jaren gesproken over de bouw van de 3 windmolens net ten zuiden van de A1. Tijdens de Raadsvergadering, afgelopen donderdag 28 september 2017, bleek dat een [...]

Lees verder
Waarom er geen windmolens op de Beekbergsebroek moeten komen (slot)
29 september 2017

Waarom er geen windmolens op de Beekbergsebroek moeten komen (slot) Vrijdag 29 september 2017 In onze artikelen serie Waarom er geen windmolens op de Beekbergsebroek moeten komen hebben we aandacht besteed aan de problemen die bewoners van de Beekbergsebroek konden verwachten als er drie hoge windmolens in de directe nabijheid van hun woningen zouden worden gebouwd. Zie hier en hier. In dit derde deel en tevens slot gaan we in op het vervolg na de [...]

Lees verder
Noordzeevissers worden weggejaagd
29 september 2017

Noordzeevissers worden weggejaagd Vrijdag 29 september 2017 Een gastbijdrage van De Beroepsvissers Introductie Noordzeevissers worden weggejaagd De strijd om de publieke ruimte wordt ook op zee keihard gevoerd. Offshore windparken schieten als paddenstoelen uit de grond. Vissers zijn de klos. Als de Nederlandse politiek niet snel wakker wordt en alles aan Brussel overlaat, komt onze traditionele voorziening van zeevoedsel ernstig in gevaar. Vanuit Brussel sturen dubieuze, met Amerikaans oliegeld gesponsorde lobbyorganisaties zoals Oceana Europe en [...]

Lees verder
De NS en Eneco het spoor bijster?
28 september 2017

De NS en Eneco het spoor bijster? Donderdag 28 september 2017 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler Als ik de folder zie van de NS en Eneco die 100% op windstroom claimt te rijden, dan meen ik anders te kunnen concluderen. Zie hier (hier, dit laatste voor meer historisch perspectief). Die folder suggereert op het eerste gezicht dat de NS een rechtstreekse lijn vanaf het windpark Luchterduinen heeft. De suggestie wordt gewekt dat de NS zich heeft [...]

Lees verder
De oorlog van Urgenda
27 september 2017

De oorlog van Urgenda Woensdag 27 september 2017 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler “Uit transities uit het verleden blijkt dat als de juiste combinatie van urgentie, wilskracht en leiderschap aanwezig is, een doorbraak kan worden gecreëerd die tot versnelde transitie leidt. In de Tweede Wereldoorlog was het Rooseveld die vier dagen na Pearl Harbor tegen de auto-industrie zei dat ze moesten stoppen met auto’s produceren en moesten produceren voor de oorlogsindustrie. Ford bouwde op het hoogtepunt [...]

Lees verder
Ook gecertificeerd zaagsel stoot te veel CO2 uit
26 september 2017

Ook gecertificeerd zaagsel stoot te veel CO2 uit Dinsdag 26 september 2017 Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp* “In de Volkskrant van 5-8-2017 komt een onbegrijpelijke twist tussen RWE en Greenpeace over het stoken van zaagsel in kolencentrales aan de orde. Een gevecht met wederzijds verkeerde beginselen. Greenpeace beseft nog steeds niet dat het niets uitmaakt of pellets, c.q. zaagsel, c.q. resthout al dan niet zijn gecertificeerd. In beide gevallen wordt bij verbranden in gelijke mate [...]

Lees verder
Duurzame energie zorgt voor meer CO2 en meer olie
21 september 2017

Duurzame energie zorgt voor meer CO2 en meer olie Donderdag 21 september 2017 Een gastbijdrage van Rob Walter  De energieafspraken van de EU en de doelstellingen van Parijs zijn bedoeld om de CO2-uitstoot te verlagen. Maar de maatregelen die de wereld neemt leiden juist tot méér uitstoot van CO2.   De CO2 die ontstaat bij het produceren van energie versterkt het broeikaseffect en veroorzaakt opwarming van de aarde. Dat leidt tot klimaatverandering, natuurrampen en zeespiegelstijging, [...]

Lees verder
Het sprookjesboek van Nijpels
18 september 2017

Het sprookjesboek van Nijpels Maandag 18 september 2017 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Nijpels gefileerd met feiten Nijpels vertelde gisteren bij WNL op zondag, zie vanaf 15 minuten, het sprookje van de gedaalde kosten van de windmolens op zee. Helaas kun je kosten niet wegmoffelen. Ik pik er het volgende uit: Berekening kostprijs van windenergie uit windturbines op zee, incl. winstmarge voor de exploitant op basis van de windparken Borssele 3 en 4: 5,45 ct/kWh [...]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo