Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk
26 juli 2016

Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk Dinsdag 26 juli 2016 Een gastbijdrage van Pieter Lukkes (em. hoogleraar geografie). Dit artikel dat ook in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 verscheen, maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en daarmee iets aan het rollen gebracht [...]

Lees verder
De groene Preatoriaanse Garde
22 juli 2016

De groene Preatoriaanse Garde Vrijdag 22 juli 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler De Praetoriaanse Garde was een speciale militaire eenheid gevormd door Romeinse militaire elite die de keizerlijke lijfwacht vormde. Zie hier . De Praetoriaanse garde heeft meerdere malen haar macht misbruikt door de senaat onder bedreiging een door haar gekozen persoon tot keizer te laten uitroepen. Zij kon door omkoping ook worden misbruikt om tegenstanders en rivalen uit te schakelen waarbij de keizer [...]

Lees verder
Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten
21 juli 2016

Kolencentrales moderniseren – juist niet sluiten Donderdag 21 juli 2016 Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen Op 24 juni j.l. publiceerde het Financieel Dagblad een opinie van de Liberale denktank ‘Liberaal Groen’ onder de titel ‘Met kolencentrales wordt geld driemaal uitgegeven‘. (zie hier). Daarin wordt gepleit voor versnelde sluiting van alle kolencentrales. Mijn liberale lotgenoten maken daarbij een aantal cruciale denkfouten, foutieve weergaven van de werkelijkheid en gebruik van twijfelachtige vooronderstellingen. Blijkbaar geobsedeerd door het [...]

Lees verder
Invasie van de body snatchers
15 juli 2016

Invasie van de body snatchers Vrijdag 15 juli 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Wij worden omringd door griezels zonder dat we het merken, die onze maatschappij overnemen incluis onszelf. Die body snatchers zijn de milieubewegingen en hun geestelijke vaderen. Misschien is het u niet opgevallen, want het is een sluipend proces dat al decennia geleden heeft ingezet. De mens moet worden uitgeroeid en de maatschappij omgevormd tot een communistische, c.q. nazistische dictatuur. Meeliftend op [...]

Lees verder
Het Groene Knollen land
14 juli 2016

Het Groene Knollen land (Het geestelijke klimaat) Donderdag 14 juli 2016 Een gastbijdrage van David Dirkse Geloof en Wetenschap Geloof en wetenschap zijn complementair. Geloof gaat over zuiver kwalitatieve zaken zoals zingeving, hoop en vertrouwen, de relatie van de mens tot de natuur en de beheersing van angst. Het geloof levert ook verklaringen van het onbegrijpelijke, zoals het ontstaan van het universum. Kerkelijke stellingen worden waarheid door hun herhaling, zolang ketters het zwijgen maar wordt [...]

Lees verder
Tupilak, de Groenlandse boze geest als symbool van ons Overheidsbeleid
10 juli 2016

Tupilak, de Groenlandse boze geest als symbool van ons Overheidsbeleid Zondag 10 juli 2016 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Hier moest ik aan denken, deze boze geest die in Groenland heden te dage nog wordt gevreesd. Dit geloof zit diep merkte ik op in gesprekken die ik de afgelopen week had in Groenland. De jongere generatie natuurlijk nauwelijks, maar de oudere generatie nog wel. Geloof, of is het bijgeloof? Zijn deze twee wel van elkaar [...]

Lees verder
Opslag CO2 en de relatie met bosbeheer
7 juli 2016

Opslag CO2 en de relatie met bosbeheer Donderdag 7 juli 2016 Er wordt veel CO2 omgezet in bossen, maar bossen worden in toenemende mate dusdanig beheerd of beschermd dat de extra CO2, die bij verbranding van biomassa vrij komt, nauwelijks in hout kan worden vastgelegd. Is dat door ander beheer te verbeteren? Dit overzicht is geschreven vóór de bijeenkomst van de Studiekring van de KNBV in september 2014 over dit onderwerp. Door Leffert Oldenkamp Vorig [...]

Lees verder
‘Science Friction’
7 juli 2016

‘Science Friction’ 7 juli 2016 Een gastbijdrage van Hans Labohm ‘Faalkansen bij de vooruitgang van de wetenschappen en de toepassingen daarvan’ is het thema van een boek dat Arthur Rörsch schreef onder de titel ‘Science Friction’ (Elmar Delft, 14 mei 2016, ISBN 978 90389 2553 0, NUR 910). Mede op basis van persoonlijke ervaringen, onder andere als science administrator van TNO, behandelt de auteur in dit boek zowel pessimistische als optimistische visies van wetenschappers – [...]

Lees verder
Onbeperkt klimaatneutrale stroom Veilig , betrouwbaar en betaalbaar
5 juli 2016

Onbeperkt klimaatneutrale stroom Veilig , betrouwbaar en betaalbaar auteur Arie C. de Goederen Band 1: Hoofdtekst, 288 pagina’s A4, hardcover Band 2: Figuurbladen en Bijlagen, 160 pagina’s A4, hardcover met een Voorwoord van prof.dr.ir. Frans W. Sluijter uitgave BetaText, Bergen NH, in samenwerking met De Groene Rekenkamer, Apeldoorn. Sinds november 2013 verkoopt de Groene Rekenkamer het boek Onbeperkt Klimaatneutrale Stroom, geschreven door Arie C. de Goederen. Het boek bestaat eigenlijk uit 2 dikke delen, bestaande [...]

Lees verder
Klimaatgevoeligheid CO2: 0,2 graden Celsius?
4 juli 2016

Klimaatgevoeligheid CO2: 0,2 graden Celsius? Maandag 4 juli 2016 Gastbijdrage van Arthur Rörsch Voorwoord van de Groene Rekenkamer Met onderstaand artikel beoogt Arthur Rörsch de strategie om weer zuiver wetenschappelijk te argumenteren, zorgvuldig in te gaan op elke nonsens redenering die we opmerken en emoties te onderdrukken. De Groene Rekenkamer sluit zich van harte aan bij deze strategie. Immers, het debat rond CO2 heeft een overheersende politieke lading gekregen waarbij het wetenschappelijk debat zich vrijwel [...]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo