Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Tunnelvisie en groepsdenken
15 december 2017

Tunnelvisie en groepsdenken Vrijdag 15 december 2017 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler “Van depolitiseren van het energie- en klimaatvraagstuk, vaak geopperd als dé oplossing om de transitie te versnellen, zal dan ook geen sprake zijn. Integendeel. Want wat ‘eerlijk’ is, is immers de kern van politiek. De grote vraag is of de eensgezindheid die er de afgelopen jaren leek te bestaan over terugdringing van de CO2-uitstoot, overeind blijft nu de transitie steeds dieper in de […]

Lees verder
Nepwetenschap?
13 december 2017

Nepwetenschap? Woensdag 13 december 2017 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Op het Ministerie van EZ kakelen ze liever over klimaat”ontkenners” dan over harde cijfers die aantonen dat wind en zon het niet gaan doen. Men maakt liever de brengers van het juiste nieuws verdacht. Hier moest ik aan denken bij het lezen van deze lastercampagne, waarbij één persoon gebruikt wordt als proxy voor een hetze tegen alle kritisch ingestelde wetenschappers wat betreft de CAGW-hypothese (Anthropogenic […]

Lees verder
Van het gas los?
10 december 2017

Van het gas los? Zondag 10 december 2017 Een gas(t)bijdrage van Jeroen Hetzler Waarom moeten we zo nodig van het gas af? De reden blijkt een banaliteit. Namelijk het in standhouden van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex: windmolen- en zonnepanelenindustrie, gasproducerende bedrijven als Shell en Exxon, de milieubeweging en talloze ‘duurzaamheids’bedrijfjes (wat deze ook moge zijn?). Wat wil men nu precies? Dit is in dit gasverhaal eerst de overstap voor de NL huishoudens […]

Lees verder
Geachte mevrouw Jansen
3 december 2017

Geachte mevrouw Jansen Een reactie van de Groene Rekenkamer op uw vraag via Twitter Zondag 3 december 2017 Uw vraag. Hier past het om eerst te kijken naar de basis van uw vraag, vervolgens naar de wetenschappelijke onderbouwing van deze basis, de urgentie van het vigerend beleid en tot slot de effectiviteit van de hierbij toegepaste middelen/hulpbronnen. Het centrale begrip hierbij is ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid is als volgt gedefinieerd: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op […]

Lees verder
Biomassa, geen wondermiddel
27 november 2017

Biomassa, geen wondermiddel Maandag 27 november 2017 Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp Er bestaan misverstanden over het gebruik van biomassa voor energie-opwekking. Sommigen zien dat niet zitten, omdat de verschillende vormen van biomassa (zaden, stengels, wortels, knollen, hout, organisch restmateriaal) dan voor hun primaire bestemming (voedsel en ander gebruik) of voor hun secundaire betekenis (onderdeel ecosystemen) onvoldoende beschikbaar blijven. Bovendien wordt bij verbranding van biomassa meer CO2 uitgestoten dan bij verbranding van fossielen, per opgewekte […]

Lees verder
Uw woning van gas los? Over onzin en bedrog. De feiten
23 november 2017

Uw woning van gas los? Over onzin en bedrog. De feiten Donderdag 23 november 2017 Een gastbijdrage van Rob Walter Van onze energie-expert, ir. Rob Walter is de volgende bijdrage. Rob is een onbetwiste expert op energiegebied en in energiekringen geen onbekende. Hij geeft in het volgende artikel zijn visie over van gas los. De afschaffing van het gasnetwerk naar huizen, bedrijven en kantoren is een onzinnig idee. Het fijnmazige Nederlandse gas distributiesysteem is nog […]

Lees verder
CAGW: resultaat van sjoemelsoftware?
21 november 2017

CAGW: resultaat van sjoemelsoftware? Dinsdag 21 november 2017 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler Het is een opmerkelijk thema: homogenisatie van temperatuurdata. Dit past men toe nadat bijvoorbeeld een weerhut is verplaatst waardoor een trendbreuk in de meetreeks ontstaat. Wat je in feite hebt, is het afsluiten van een oude reeks en het openen van een nieuwe. Alleen, wat wij thans kunnen constateren is dat deze breuk alsnog wordt ‘gelijmd’ door koppeling aan de nieuwe temperatuurreeks. Het […]

Lees verder
Foutje Bedankt NRC!
19 november 2017

Foutje Bedankt NRC! Zondag 19 november 2017 Een gastbijdrage van Henny Verhoeven Na de rectificatie van NRC kort na het verschijnen van het artikel ‘Fraude, ook bij NRC’ van ondergetekende, kan een deel 2 niet uitblijven. Er valt immers nog zoveel meer te zeggen over het artikel van journalisten Dohmen en Rosenberg. Van de 61% naleving uit de Nalevingsmeter Intermediairs  van de NVWA maakten zij ‘61% fraude’. Hieruit bleek dat NRC het bewuste rapport helemaal […]

Lees verder
Fraude
19 november 2017

Fraude! Zondag 19 november 2017 Als NRC zich in de papieren krant of op nrc.nl vergist heeft – een fout heeft gemaakt – dan behoort dat te worden rechtgezet. Dan krijgt de lezer een correctie of een aanvulling op het artikel. Zo hoort dat. De betrouwbaarheid van de krant staat voorop. NRC plaatste zaterdag 11 november een groot artikel onder de titel Het Mestcomplot. In het artikel zelf stond hoe vertakt de mestfraude in Nederland […]

Lees verder
Fraude, ook bij NRC!
14 november 2017

Fraude, ook bij NRC! Dinsdag 14 november 2017 Een gastbijdrage van Henny Verhoeven* De toon is gezet, dankzij NRC leeft heel Nederland met het idee dat 64% van alle boeren een mestfraudeur is. Het bericht wordt omarmt door vriend en vijand. LTO en ZLTO hebben hun reactie onmiddellijk klaar: ‘wij nemen afstand van mestfraudeurs’. Tja, wie niet? Wat een lege opmerking voor een belangenorganisatie. Iedereen die links is stuitert van plezier, zo’n krantenbericht is prachtig: […]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo