Organisatie

Stichting

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

In het belang van onze vrijheid, onze democratie en onze portemonnee houdt de Groene Rekenkamer de overheid, de wetenschap en ook de media regelmatig een spiegel voor. Een spiegel in de vorm van degelijke studies en rapporten op beleidsterreinen met een grote natuurwetenschappelijke component. Studies en rapporten die op basis van onafhankelijke eigen toetsing van wetenschappelijke en technische bronnen narekenen of overheidsgeld wel wordt uitgegeven aan zinnige maatregelen die de vooraf geformuleerde doelen dichterbij brengen.

Lees meer →

Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

De stichting wordt bijgestaan door een wetenschappelijke Raad van Advies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting

Kantoor GRK
De Groene Rekenkamer is gevestigd in een modern kantoor dat de vorm heeft van een beukenblad en is gevestigd op industrieterrein de Ecofactorij te Apeldoorn. Het pand is voorzien van 10 kilowatt aan zonnepanelen en de natuurlijke airco in het pand zorgt voor een aangenaam werkklimaat voor de rekenmeesters.


Steun de Groene Rekenkamer met een donatie

Liever handmatig overmaken?

Als U niet online wenst te doneren kunt U ook een gift overmaken naar bankrekeningnummer 1010.59.779 van de Groene Rekenkamer te Lelystad.

IBAN: NL71 RABO 0101 0597 79
BIC: RABONL2U

Is mijn donatie aftrekbaar? Heeft de Groene Rekenkamer een ANBI nummer?

Ja. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418).


2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo