Rapporten

PERSBERICHT DE GROENE REKENKAMER
11 januari 2018
Tags:

“RAPPORT: WAAROM DE KNMI-SCENARIO’S NIET ZULLEN UITKOMEN” Donderdag 11 januari 2018 ‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’  De recente veranderingen van het Nederlandse klimaat zijn goed te ‘verklaren’ zonder grote invloed van broeikasgassen. Meer zon en een veranderde luchtcirculatie hebben vermoedelijk een aanzienlijk effect gehad op zowel de temperatuur als neerslag in Nederland. Dat is een van de hoofdconclusies van het rapport ‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’. Het rapport is geschreven door wetenschapsjournalist Marcel […]

Lees verder
Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij
20 juni 2014
Tags:

Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij Vrijdag 20 juni 2014 De Groene Rekenkamer heeft een nieuw rapport geschreven. Ditmaal over de kosten per huishouden die zullen moeten worden opgebracht om de huidige subsidieregelingen plus die welke in het Nationale Energieakkoord zijn neergelegd. De belangrijkste reden voor het schrijven van dit rapport is het feit dat de kosten van het Nederlandse energiebeleid stelselmatig worden verzwegen of veel te […]

Lees verder
Persbericht. Rapport ‘Een gevoelige kwestie: Hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg’
6 maart 2014
Tags:

Persbericht. Rapport ‘Een gevoelige kwestie: Hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg’ De Britse denktank Global Warming Policy Foundation (GWPF) en stichting De Groene Rekenkamer presenteren vandaag, donderdag 6 maart in perscentrum Nieuwspoort het rapport ‘Een gevoelige kwestie: hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg’. Het rapport is geschreven door de Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Britse onafhankelijke klimaatonderzoeker Nicholas Lewis. Beiden waren reviewers van het onlangs verschenen vijfde IPCC-rapport. Het klimaat […]

Lees verder
Energietransitie in Nederland; zegen of catastrofe?
15 januari 2014
Posted in: Media, Nieuws, Rapporten
Tags:

Woensdag 15 januari 2014 De Groene Rekenkamer heeft een volgend rapport aan haar serie rapporten Windenergie in Nederland toegevoegd. Dit rapport belicht de financiële consequenties van een duurzame transitie zoals deze wordt beoogd, namelijk 100% los van de netwerken van energieproductie door fossiel gestookte- en kerncentrales. De opdrachtgever voor dit rapport, de Stichting Duurzame Energieprovincie in Drenthe stelde verder als voorwaarden geen welvaartsverlies/economische schade en geen enkele subsidie voor alle vormen van energieproductie. Omwille van […]

Lees verder
Groene banen in Nederland, Kosten en Economische effecten
24 december 2013
Posted in: Media, Nieuws, Rapporten
Tags:

Groene banen in Nederland, Kosten en Economische effecten Donderdag 24 december 2013 De Groene Rekenkamer heeft in haar serie rapporten Windenergie in Nederland een nieuw rapport geschreven over de werkelijke kosten van Nederlandse windparken, met name over hoeveel een gesubsidieerde baan in de windsector de belastingbetaler kost. Een baan in de Nederlandse windindustrie wordt gesubsidieerd met, schrik niet,  € 250.000 tot € 2.5 miljoen per jaar. Ter vergelijking, een baan in de zorg kost ons […]

Lees verder
Reneé Leegte stelt vragen aan minister Kamp
18 november 2013
Tags:

Tweede Kamerlid van de VVD, René Leegte heeft vandaag schriftelijk vragen gesteld naar aanleiding van een artikel op Fibronot.nl en De Groene Rekenkamer genaamd, De dodelijke keerzijde van windenergie. Het artikel op Fibronot is al twee jaar oud en niet minder actueel nu Nederland volhardt in de bouw van duizenden windmolens in het kader van het Energieakkoord zonder zich om de mensonterende situatie in China te bekommeren. Hoeveel mensen moeten er in China vanwege de […]

Lees verder
Windenergie in Nederland – de dodelijke keerzijde van windenergie
10 november 2013
Tags:

Zondag 10 november 2013 Met de eerste herfststormen achter de rug weten windmolens nogal wat aandacht te trekken. Beveiligingen die niet werken waardoor de windmolen over z’n toeren gaat, wieken die afbreken, complete masten die omvallen, en helaas een dodelijk ongeval bij een windmolen in Zuid Holland. Over het algemeen zijn windmolens veilig. Behalve ongemak voor de omgeving van een windmolenpark op land in de buurt van woningen zijn er bij calamiteiten met windmolens helaas […]

Lees verder
Groene Rekenkamer maakt Quick-scan voor Leeuwarden energieneutraal
9 november 2013
Tags:

Zaterdag 9 november 2013 Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Hierbij heeft men zich niet uitgelaten of Leeuwarden zich in 2020 daadwerkelijke loskoppelt van het landelijk elektriciteits- en gasnet. De tweede ambitie is om in 2020 met een netwerk van verschillende warmtenetten 40.000 woningequivalenten van warmte en koude te voorzien. Dit komt overeen met ongeveer 30 % […]

Lees verder
Studie palmolie-onderzoek DGRK afgerond
4 juli 2013
Posted in: Nieuws, Rapporten
Tags:

Onder auspiciën van de Groene Rekenkamer hebben twee studenten van de VU A’dam, faculteit Economie, de afgelopen drie maanden een studie verricht naar de invloed die een belastingverhoging in Frankrijk op producten waar palmolie in zit verwerkt, heeft op het milieu en de Nederlandse economie. Op woensdagavond 3 juli gaven beide studenten in ons kantoor een presentatie van hun studie voor bestuursleden en een groep enthousiaste donateurs die uit alle windstreken naar Apeldoorn waren gekomen. […]

Lees verder
Het wereldbestuursfonds – deel 2
23 januari 2013
Posted in: Rapporten
Tags: WNF, WWF,

Het tweede deel behandelt de vraag of het Wereld Natuur Fonds wel de 4 vlaggenschipsoorten beschermt, die zij beweert te beschermen.

Lees verder
Het wereldbestuursfonds – deel 1
22 januari 2013
Posted in: Rapporten
Tags: WNF, WWF,

Het eerste deel behandelt het organisatieprofiel, het netwerk, financiën en de economische visie. De conclusie is dat het WWF niet politiek neutraal is en aantoonbaar 2 gezichten heeft.            

Lees verder
2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo
TopBusiness theme by PandaThemes