Video

Op deze pagina presenteren we u een serie videofilms die in opdracht van- en door- de Groene Rekenkamer de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Wordt het kouder door de zon?

Geupload op 20 mei 2009

De internationaal vermaarde sterrenkundige Kees de Jager heeft aanwijzingen dat de recente opwarming meer door de zon dan door het CO2 is veroorzaakt. Voor de toekomst verwacht hij een afkoeling.

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering

Geupload op 3 aug 2009

Emeritus hoogleraar Energievoorziening Rob Kouffeld vindt de argumenten zoals die door het IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change – Afdeling van de Verenigde Naties dat de klimaatproblematiek moet onderzoeken] worden gebruikt, ondeugdelijk.

dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is

Geupload op 17 okt 2009

Dr. bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam vertelt over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot, maar de zon de belangrijkste drijfveer van de opwarming is. Hij is bang voor het maatschappelijk klimaat als straks blijkt dat de CO2-angst op niets is gebaseerd.

Bovenstaande drie video’s zijn ineens weer actueel.

Het IPCC heeft twee jaar geleden aan regeringen over de hele wereld gevraagd mee te denken over de toekomst van het IPCC. De Nederlandse regering, bij monde van het KNMI, heeft op donderdag 4 juli 2013 een aanbeveling naar het IPCC gestuurd. Lees hier de aanbeveling.
Eén van de adviezen van de Nederlandse regering luidt dat het IPCC niet alleen de nadruk moet leggen op alleen door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, maar ook dat de natuurlijke klimaatverandering zoals de invloed van de zon een doorslaggevend deel is van het begrip van het klimaatsysteem.

Windmolens besparen geen brandstof

Een film van Theo Richel

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo
TopBusiness theme by PandaThemes