Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Klimaatwaan
18 juli 2018

Woensdag 18 juli 2018 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler   Hier zijn wij in terecht gekomen. Laat ik eerst enkele verzuchtingen de revue laten passeren: Dit is dus de verschrikkelijke eeuw. Het is het ijzeren tijdperk dat alle dingen breekt en temt. De zeven engelen hebben hun fiolen over de aarde uitgestort, en ze bevatten ontsteltenis, bloedbaden, ongerechtigheden, verraad. Wij hebben gezien en zien nog steeds hoe koninkrijk zich tegen koninkrijk verheft, land tegen land, pest, […]

Lees verder
In memoriam Niek Rodenburg
16 juli 2018

IN MEMORIAM Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze voorzitter Niek Rodenburg oud 72 jaar. Wij danken Niek voor zijn enorme inzet voor onze stichting De Groene Rekenkamer. Met grote toewijding heeft hij vele jaren zijn beste krachten aan onze stichting en haar missie gegeven. Vooral voor de aanzienlijk bredere naamsbekendheid van onze stichting heeft Niek zich erg ingespannen. Wij zullen hem missen. Bestuur en Raad van Toezicht

Lees verder
Overlijden voorzitter Niek Rodenburg
10 juli 2018

Tot ons diepe spijt moeten wij u meedelen dat de voorzitter van onze stichting ons is ontvallen. Vanzelfsprekend zal onze stichting alle werkzaamheden blijven voortzetten met alle toewijding die u van ons gewend bent. Wij rekenen ook op uw loyaliteit, zeker in deze voor ons allen cruciale tijden.

Lees verder
Klimaatdictatuur
26 juni 2018

Klimaatdictatuur Dinsdag 26 juni 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler De klimaatdictatuur is nu een feit onder de knoet van de kliek van het partijkartel, de duurzaamheidsindustrie (VNO-NCW) en milieuorganisaties (de kwade genius) als Urgenda, Milieudefensie en Greenpeace. In feite maken thans marxistische politici het klimaatbeleid uit. Het heeft veel weg van Noord Korea, met zijn marxistische planeconomie en Staatsomroep die de burgers tot op het bot indoctrineert en misleidt. Immers, onze NPO heeft zich […]

Lees verder
Tulpenmania
21 juni 2018

Tulpenmania Donderdag 21 juni 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler In de 17e eeuw mochten wij de tulpenmania beleven. Zie hier. Eén tulpenbol was zelfs evenveel waard als een grachtenpand in Amsterdam. Ik zie een analogie tussen de bezetenheid van deze tulpenmania en die van de huidige klimatomania, maar ook een verschil. Toen ging het om een spontane economische bubbel. Nu om het opleggen van een antikapitalistische ideologie met de mythe van de AGW-hypothese (Anthropogenic […]

Lees verder
Poolpendeldienst van het NOS-journaal
15 juni 2018

Poolpendeldienst van het NOS-journaal Vrijdag 15 juni 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Een poos geleden werd de argeloze kijker vergast op alarmistische berichten over het nakend ijsvrij worden van de Noordpool. Met name mevrouw Bernice Notenboom beijverde zich om de kijker, CEO’s, bankiers en verzekeraars te doordringen dat onze planeet nu echt naar de knoppen gaat. Nog een paar jaar, eigenlijk nu al, is het onomkeerbaar. Ze weet zelf niet meer wat ze bij […]

Lees verder
Hoogste windturbines van Nederland in eeuwenoud Fries cultuurlandschap
14 juni 2018

Hoogste windturbines van Nederland in eeuwenoud Fries cultuurlandschap Donderdag 14 juni 2018 De Provincie Fryslân is voornemens om een windmolenpark te realiseren in eeuwenoud cultuurlandschap. Een park met de allerhoogste turbines van Nederland. Negen stuks van 210 meter hoog. Tot op veertig kilometer zichtbaar. Veel Friezen zijn fel gekant tegen dit plan. Zij zien het als de zoveelste aantasting van het unieke Friese landschap. Zo ook Geert Mak. In een filmpje op Youtube legt hij […]

Lees verder
Waardoor ‘hernieuwbaar’ onze maatschappij te gronde richt
14 juni 2018

Waardoor ‘hernieuwbaar’ onze maatschappij te gronde richt Donderdag 14 juni 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Het menselijk broeikaseffect, ofwel ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW), is een hypothese. Als deze hypothese correct zou zijn, dan zouden alle natuurlijke invloeden op de klimaatschommelingen van vóór 1850 tot tenminste het einde van de jongste grote ijstijd moeten kunnen worden uitgefilterd, zodat een rechte lijn overblijft. Die poging is gedaan door Michael Mann met zijn hockeystick-grafiek. Naderhand bleek de […]

Lees verder
Klimaatbeleid als theocratie?
7 juni 2018

Klimaatbeleid als theocratie? Donderdag 7 juni 2018 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler Niet zelden bekruipt mij de indruk dat er nogal wat analogie is tussen een premoderne theocratie en het klimaat- en energiebeleid. De eerste is immers een autoritair systeem dat het leven van de onderdanen tot in alle facetten beheerst, voorschrijft en beheerst. David Pinto bezigt een model (fijnmazige F vs. grofmazige G cultuur) om het verschil tussen premoderne en moderne, Verlichte waarden te onderscheiden. […]

Lees verder
Liberale groenbevlogen lijdensbeker of gifbeker
3 juni 2018

Liberale groenbevlogen lijdensbeker of gifbeker Zondag 3 juni 2018 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler Vandaag werd de kijker weer eens vergast op een rondje klimaatpropaganda en in een ander interview op zelfhaat. Zie hier. Vandaag was eerst minister Wiebes te gast bij Buitenhof om tekst en uitleg te geven over het klimaatbeleid en waarom dit een liberaal gegeven zou zijn. Dit laatste verwoordde hij als volgt: wij moeten de rotzooi niet bij de ander (bedoeld: de […]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo