Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Kosten kernenergie
14 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Helaas blijkt dit een onderwerp van discussie dat doet denken aan de eveneens voortwoekerende ‘discussie’ over gesubsidieerde fossiele brandstoffen. Onzin, want ik ken geen ODE (Opslag Duurzame Energie) waaruit kolen of gas worden gefinancierd. Evenmin geldt dit voor kernenergie. Het ligt eraan waar in de wereld namelijk. Zie hier. Daarom past het om een realistischer beeld te presenteren. Het ging om een reactie op dit artikel. Zie hier Hieronder staat die betreffende reactie […]

Lees verder
Maurice Strong Zeus der planeetredders
12 september 2018

Het is minder bekend dat achter de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) een ideologie schuil gaat, namelijk die van wijlen Maurice Strong. Vast staat dat Maurice Strong handelde uit ideologische, maar ook zelfzuchtige motieven, zeker niet uit wetenschappelijke. Zo lezen we: Maurice Strong described himself as “a socialist in ideology, a capitalist in methodology”. Treffender kun je het Eco Industrieel Complex als uitkomst van deze gedachtegang niet beschrijven. (Zijn opvolger is Soros). Strong ontwikkelde zich van […]

Lees verder
Waterstofeconomie
4 september 2018

Een bijdrage van Fred Udo. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het is vijf jaar geleden, dat met veel publiciteit en enthousiaste commentaren het Energieakkoord werd gesloten. Het verstoken van fossiele brandstoffen zou in hoog tempo vervangen worden door gratis wind en zonne-energie. Langzaam breekt nu het besef door, dat energie uit oncontroleerbare bronnen nooit in staat zal zijn de plaats in te nemen van vraaggestuurde energie zonder dat grootschalige energieopslag beschikbaar komt. Het verbaast […]

Lees verder
CO2-angst als geopolitiek wapen?
2 september 2018

In het verleden ondernam men een oorlog om een machtsfactor uit te schakelen. Oorlog was/is een verlengstuk van politiek zoals Von Clausewitz stelde in zijn boek Vom Kriege. Thans vervangen klimaatdoelen via de CO2-doctrine de kanonnen van weleer. Of specifieker gezegd: het Europese geloof in het sprookje van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is het politieke verlengstuk geworden van een in wezen marxistische politiek. Zie hier en hier. Immers, […]

Lees verder
Gezichten van het overheidsbeleid
1 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Gezichten van het Overheidsbeleid. Onder deze titel heeft Dr. Pieter Lukkes, em. hoogleraar geografie, een zeer aanbevelenswaardig boekje geschreven. In dit boekje belicht Lukkes de oorzaken en de nefaste gevolgen voor de democratie en de koopkracht van de burger van het huidige energie- en klimaatbeleid. De vermaarde Amerikaanse historica Barbara Tuchmann schreef een studie over bestuurlijke prestatie en wanprestaties door de eeuwen heen. Daarin schrijft zij: “Een verschijnsel dat wij overal […]

Lees verder
Klimaatmacht
28 augustus 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Onlangs las ik een boeiend artikel van de hand van Elseviers Afshin Ellian over de macht van religie, getiteld: Waarom de islam de religie van de macht werd. Enkele passages troffen mij: ‘Ook in de islam legt men getuigenis af van absolute waarheid. (…) De getuigenis van Mohammed richt zich op macht: de absolute waarheid van Mohammed is de absolute macht. Het verbaast mij hoe de islamitische denkers aan deze feitelijke […]

Lees verder
Klimaat en nepnieuws
22 augustus 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Onlangs verscheen een artikel waarin werd gesteld: The scientist widely known as the “Father of Global Warming” has admitted for the first time that data used to promote his climate change theory was false and fradulently manipulated by Al Gore to suit an agenda. However a new study that compares real-world data to the original Scenario B model — finding no correlation — has received Hansen’s backing, with the “Father of […]

Lees verder
Wetenschap, klimatologie en ideologie
12 augustus 2018

Onlangs las ik een artikel van de bekende Elsevier-columnist Afshin Ellian over de 2 grote ismen van de vorige eeuw: het nazisme en het socialisme. Beide waren totalitaire regiems. Zo schrijft Ellian na een korte analyse: Kortom, het woord socialisme herbergt evenveel schuld als het nazisme. Toch praat iedereen alleen maar over neonazi’s en niet over neostalinisten. Die zitten in alle parlementen van de Europese landen en ook in het Europese Parlement. […] Links is […]

Lees verder
Crowdfunding: onderzoeksproject hittegolven in Nederland
7 augustus 2018

Een bijdrage van Marcel Crok en Rob de Vos. Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu.[1] Dat hittegolven nu vaker voorkomen is pas sinds 2016 ‘waar’. Toen presenteerde het KNMI namelijk een nieuwe gehomogeniseerde reeks voor De Bilt. Die homogenisatie hield in dat metingen vóór 1951 […]

Lees verder
Het echte klimaatfeest voor de portemonnee …
5 augustus 2018

Wij kennen de meest prominente voorvechter van het Klimaatakkoord, de heer Nijpels, vooral van zijn vriendelijke spraakwaterval die steevast neerkomt op de uitspraak dat de energietransitie een feest voor de portemonnee is. Vermoedelijk probeert hij nostalgische gevoelens op te roepen geassocieerd aan de begintijd van de transitiepropaganda, namelijk het fabeltje dat wind en zon gratis zijn. Het is wat treurig te moeten constateren dat het PBL dit fabeltje probeert op te houden, zij het in […]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo