Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Wetenschap, klimatologie en ideologie
12 augustus 2018

Onlangs las ik een artikel van de bekende Elsevier-columnist Afshin Ellian over de 2 grote ismen van de vorige eeuw: het nazisme en het socialisme. Beide waren totalitaire regiems. Zo schrijft Ellian na een korte analyse: Kortom, het woord socialisme herbergt evenveel schuld als het nazisme. Toch praat iedereen alleen maar over neonazi’s en niet over neostalinisten. Die zitten in alle parlementen van de Europese landen en ook in het Europese Parlement. […] Links is […]

Lees verder
Crowdfunding: onderzoeksproject hittegolven in Nederland
7 augustus 2018

Een bijdrage van Marcel Crok en Rob de Vos. Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu.[1] Dat hittegolven nu vaker voorkomen is pas sinds 2016 ‘waar’. Toen presenteerde het KNMI namelijk een nieuwe gehomogeniseerde reeks voor De Bilt. Die homogenisatie hield in dat metingen vóór 1951 […]

Lees verder
Het echte klimaatfeest voor de portemonnee …
5 augustus 2018

Wij kennen de meest prominente voorvechter van het Klimaatakkoord, de heer Nijpels, vooral van zijn vriendelijke spraakwaterval die steevast neerkomt op de uitspraak dat de energietransitie een feest voor de portemonnee is. Vermoedelijk probeert hij nostalgische gevoelens op te roepen geassocieerd aan de begintijd van de transitiepropaganda, namelijk het fabeltje dat wind en zon gratis zijn. Het is wat treurig te moeten constateren dat het PBL dit fabeltje probeert op te houden, zij het in […]

Lees verder
Aardwarmte als energiebron 
2 augustus 2018

Samenvatting  In het afgelopen decennium is  de belangstelling voor het gebruik van aardwarmte flink toegenomen. Bodemwarmte, van een diepte tot 500m, wordt inmiddels in de utiliteitsbouw op grote schaal toegepast. Ook in nieuwe woonwijken is er een toename van het gebruik van bodemwarmte. Geothermie, warmte uit bodemlagen met een diepte van 500 – 4000m, met een temperatuur van 20 -120°C,  wordt tot nu toe hoofdzakelijk toegepast in de glastuinbouw. Deze warmte kan echter ook prima in […]

Lees verder
Nederland-suïcide BV
1 augustus 2018

Woensdag 1 augustus 2018 Gastbijdrage van Jeroen Hetzel   Ik zou het voorgenomen klimaatbeleid niet beter kunnen omschrijven. Ook Elsevier laat zich in soortgelijke termen uit. Zie hier. (ik vrees achter een betaalmuur). Het komt erop neer dat: “Nederland zijn welvaart op het spel zet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als het ombouwen van woningen al in de honderden miljarden gaat lopen, dan is het reëel voor de hele klimaatneutrale […]

Lees verder
Opstand van de natuur
23 juli 2018

Maandag 23 juli 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler Opstand van de natuur Dit is de titel van een uiterst intrigerende boek van Philipp Blom over het dieptepunt van de Kleine IJstijd. Dit was de periode van 1570 tot 1650 waarin zeer strenge vorst heel Europa in een ijzige greep had tussen november en april. Zie hier: in 1594 vroor zelfs de haven van Marseille dicht. Het waren jaren geteisterd door grote weersextremen die extremen […]

Lees verder
Klimaatwaan
18 juli 2018

Woensdag 18 juli 2018 Gastbijdrage van Jeroen Hetzler   Hier zijn wij in terecht gekomen. Laat ik eerst enkele verzuchtingen de revue laten passeren: Dit is dus de verschrikkelijke eeuw. Het is het ijzeren tijdperk dat alle dingen breekt en temt. De zeven engelen hebben hun fiolen over de aarde uitgestort, en ze bevatten ontsteltenis, bloedbaden, ongerechtigheden, verraad. Wij hebben gezien en zien nog steeds hoe koninkrijk zich tegen koninkrijk verheft, land tegen land, pest, […]

Lees verder
In memoriam Niek Rodenburg
16 juli 2018

IN MEMORIAM Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze voorzitter Niek Rodenburg oud 72 jaar. Wij danken Niek voor zijn enorme inzet voor onze stichting De Groene Rekenkamer. Met grote toewijding heeft hij vele jaren zijn beste krachten aan onze stichting en haar missie gegeven. Vooral voor de aanzienlijk bredere naamsbekendheid van onze stichting heeft Niek zich erg ingespannen. Wij zullen hem missen. Bestuur en Raad van Toezicht

Lees verder
Overlijden voorzitter Niek Rodenburg
10 juli 2018

Tot ons diepe spijt moeten wij u meedelen dat de voorzitter van onze stichting ons is ontvallen. Vanzelfsprekend zal onze stichting alle werkzaamheden blijven voortzetten met alle toewijding die u van ons gewend bent. Wij rekenen ook op uw loyaliteit, zeker in deze voor ons allen cruciale tijden.

Lees verder
Klimaatdictatuur
26 juni 2018

Klimaatdictatuur Dinsdag 26 juni 2018 Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler De klimaatdictatuur is nu een feit onder de knoet van de kliek van het partijkartel, de duurzaamheidsindustrie (VNO-NCW) en milieuorganisaties (de kwade genius) als Urgenda, Milieudefensie en Greenpeace. In feite maken thans marxistische politici het klimaatbeleid uit. Het heeft veel weg van Noord Korea, met zijn marxistische planeconomie en Staatsomroep die de burgers tot op het bot indoctrineert en misleidt. Immers, onze NPO heeft zich […]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo